Skip to content
 

LEDGUIDE

I vårt leaderområde pågår många projekt med inslag av att anlägga, rusta upp eller skylta någon typ av led. Allt ifrån upplevelsestigar till tekniska downhilleder för cykel, eller en kombination av leder – det vi kallar multileder. För att underlätta arbetet med att bygga bra och hållbara leder har vi  tagit fram ett antal ledguider.

Utmaningarna för en ledbyggare är många avseende allt ifrån markavtal, byggnation, inflytande, intressekonflikter, långsiktigt underhåll, finansiering och affärsmöjligheter. Våra ledguider är uppdelade i olika teman med kunskap och inspiration om byggnation, marknadsföring, information, skötsel osv. av leder för främst vandring och cykling.

I projektet Multileder har Leader Sjö, Skog & Fjäll samarbetat med Leader Highland och Leader Cairngorms i Skottland. Det har skett genom utbytesresor och framtagande av ledguider. I dessa områden är leder viktiga för både boende, besökare och för att skapa lokala jobb inom besöksnäringen. Ledguiderna tar därför upp hur man bygger hållbara leder som kräver så lite underhåll som möjligt, och hur man skapar intäkter och affärsmöjligheter. I ledguiderna beskrivs också exempelvis hur man utvecklar ett gott samarbete med markägare och aktörer inom besöksnäringen, hur man skapar leder som är inkluderande och fungerar för olika typer av besöksgrupper.

Inom kort kommer vi att kunna hänvisa till en separat hemsida där ledguiderna kommer att läggas upp, liksom foton och olika exempel på ledbyggen och skyltning från alla tre medverkande leaderområden.

Hoppas du får nytta av våra ledguider! Skicka gärna in kommentarer och feedback på ledguiderna så att vi kan göra dem ännu bättre, till ellen@sjoskogfjall.se

Ledguide 1, Tips inför ledbygget
Ledguide 2, Markägarfrågor
Ledguide 3, Undvika erosion och vatten på leden
Ledguide 4, Skapa intäktskällor
Ledguide 5, Anpassning för olika användare
Ledguide 6, Arbeta med volontärer
Ledguide 7, Välja rätt redskap
Ledguide 8, Bygga en led – miniguide
Ledguide 9, Lyfta fram historia och kultur
Ledguide 10, Skyltning och information
Ledguide 11, Skötsel, tillsyn och reparation
Ledguide 12, Spång, broar och kulvertar
Ledguide 13, Länksamling och fördjupning
Ledguide 14, Bilder (kommer att uppdateras)

 

Back To Top