Skip to content
 

LAG fortsätter prioritera projekt

Sammanlagt finns totalt knappt 1 miljon kvar att söka, men pengarna är uppdelade på olika EU-fonder som har olika inriktningar, vilket gör att det är små projekt som går att bevilja. Kontakta gärna Leaderkontoret med projektidéer för råd och information. Observera även kravet på ”privat” medfinansiering, som i projekten ofta består av ideell tid. Med hänsyn till Corona-situationen vill vi även förtydliga att ideell tid kan upparbetas även via digitala kanaler eller telefonmöten, till exempel visionsmöten kan ibland genomföras på detta sätt. Man kan få låna plattform av oss. 

Back To Top