Skip to content
 

LAG fortsätter prioritera projekt – uppdatering

Sammanlagt finns totalt ca 600 000 kr kvar att söka hos oss. Pengarna är uppdelade på Socialfonden (ca 500 000kr) och Landsbygdsfonden (ca 135 000kr). Kontakta gärna Leaderkontoret med projektidéer för råd och information. Observera även kravet på ”privat” medfinansiering, som i projekten ofta består av ideell tid. Med hänsyn till Corona-situationen vill vi även förtydliga att ideell tid kan upparbetas även via digitala kanaler eller telefonmöten, till exempel visionsmöten kan ibland genomföras på detta sätt. Man kan få låna plattform av oss.

Back To Top