Skip to content
 

Hjälpdokument för projektbedömning

Här finns hjälpdokument som kan vara bra att ha till hands vid inläsning av projektansökningar.
För gärna anteckningar och gör en egen poängsättning under inläsningen, och ta med till LAG-mötet.
Om viktiga frågor om projektets innehåll eller budget dyker upp hos dig när du läser ansökningarna, kontakta Catarina, Carina eller Ellen, så går det kanske att få fram ett svar eller förtydligande från sökanden.

HJÄLPDOKUMENT

Populärversion av strategin: Utvecklingsstrategi 2018 KORT FÖR LAG
Hur läser man en ansökan: Läsanvisning
Alla urvalskriteriemallar: UNDER REVIDERING (nov18) kontakta Catarina
Hållbarhet: Sökandens hjälpsida

Ekonomisk och Ekologisk hållbarhet, en förklaringsmodell: SMICE-projektet & Energiföretagen i Sverige
Social hållbarhet, ”SÅ JÄMSTÄLLT ÄR SVERIGE” Inslag från TV4 Morgon (6 min klipp)
Social hållbarhet, material: jamstall.nu

Back To Top