Skip to content
 

VISION DUVED

Delaktiviteten skall bidra till att skapa hållbar samhällsutveckling med betoning på social hållbarhet för Duved By. Duved ska bli en referens för samtida samhällsutveckling i Sverige – för hur en mindre ort i fjällen kan utveckla nya modeller för samverkan och utveckling. Det ska bli ett exempel på hur landsbygden kan svara mot urbaniseringsvågen, genom dialog med medborgare, kultur- och näringsliv. Duved som skall få dubbelt så många invånare per 2023.

Duvedborna skall tillsammans arbeta fram de idéer och behov som finns för Duved som kommer att läggas fram för Åre kommun, fastighetsägare, fastighetsbyggare och övriga aktörer. Duved skall bli ett exempel för en medborgardriven samhällsutveckling.
Kontaktperson: Anders Wiblom, e-post: anders@wiblom.com,
mobiltelefon: 070 – 520 38 33

Motivering:
Sökande beskriver sin hållbara idé för samhällsutveckling på ett mycket positivt sätt, deras ambitiösa plan för mobilisering för att få samtliga i byn att mötas och processa deras gemensamma framtid är föredömlig. Initiativet faller inom ramen för strategin, resultatet av förstudien har goda förutsättningar att leda till en större projektansökan och ett långsiktigt resultat.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Duved Byförening (Föreningen Duvedshallen)

Projekttyp: Paraplyprojekt Starthjälpen Nord
Fond:
Landsbygdsfonden

Beviljat stöd: 25 000 SEK
Övrig finansiering: Ideell tid

Back To Top