Skip to content
 

Ny hemsida Hägra Bygdegård

Projektet handlar om att implementera en ny digital, säker och funktionsändamålsenlig webb för Hägra Bygdegård. Den nya digitala sidan inklusive onlinebokning ger förhoppningsvis ökad synlighet och därmed ökad lönsamhet för bygdegården samt minskad administration.
Kontaktperson: David Sundberg IT AB, 070-2366488, info@davidsundbergit.se
Projektets nya webb, framtagen med detta SMÅSTÖD: https://www.hagragarden.se/

Motivering:
Sökande vill genom en modern digital hemsida skapa en tillgänglig aktiv mötesplats i bygden. Innovativ idé utifrån det faktum att det inte är så vanligt att en bygdegård erbjuder besökare möjligheten att boka online. Initiativet har dessutom god potential att ge huset fler besökare och på så sätt bidra till en aktiv mötesplats i bygden, ökad lönsamhet vilket ger möjlighet att utveckla verksamheten ytterligare i det långa loppet.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Hägra Bygdegårdsförening

Projekttyp: Paraplyprojekt Starthjälpen Nord
Fond: Landsbygdsfonden

Beviljat stöd: 12 000 SEK
Övrig finansiering: Ideell tid från både sökande och samarbetspartner

Back To Top