Skip to content
 

Förstudie ”Time for Tellus”

Detta projekt handlar om att titta på hur hållbarhet kopplat till träklot, norrsken samt musik kan inkluderas i folkbildning samt sätta ett internationellt ljus på hållbarhetsfrågan. I förstudien ingår att bjuda in företag och samarbetspartners till workshops för att ta fram underlag och ekonomisk kalkyl för att skapa en portabel utställning för t.ex. visning på skolor. Tanken i förlängningen med en portabel utställning är att väcka nyfikenhet och inspiration för att människor skall vilja bilda sig och genom kunskap kunna ta ett större ansvar för moder jord.
Kontaktperson: Mårten Wikner

Motivering:
Idén handlar om att undersöka hur hållbarhetsfrågor kan tillgängliggöras och väcka samtal bland unga och gamla på ett innovativt och hållbart sätt med kultur som verktyg. Sökanden vill skapa nya kopplingar mellan näringsliv och folkbildningsorganisationer för att främja samtal och reflektion. Denna Starthjälpen har stor potential att på sikt leda till  bestående verksamhet i form av en mobil utställning, samt fortsatt samverkan kring ödesfrågan hur vi bäst tar hand om vår planet.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: ABF JH

Projekttyp: Paraplyprojekt Starthjälpen Syd
Fond:
Landsbygdsfonden

Beviljat stöd: 25 000 SEK
Övrig finansiering: 25 000 SEK

Back To Top