Skip to content
 

Hede Sommarpark

Projektidén är att skapa en sommarpark i Hede där barn/ungdomar och även vuxna kan samlas. Projektet har sin grund i att ungdomarna själva ska vara med och bidra med idéer, planera och verkställa parken. Utgångspunkten för parken är att den ska sättas upp som en temporär park med möjlighet att starta upp igen nästa sommar och byggas genom att återbruka begagnade material i den mån det går.
Kontaktperson: Anneli Bodén
Projektet synliggörs på Facebook

Motivering:
Projektet skapar en kreativ och hållbar mötesplats i byn på ett enkelt och samtidigt nytt sätt. En inkluderande välkomnande plats för alla att träffas oavsett ursprung, ålder och andra förutsättningar. Ansökan beskriver sociala hållbarhetsmål på ett föredömligt sätt.

FAKTA

AVSLUTAT 

Sökande: Studieförbundet Vuxenhögskolan Jämtland

Projekttyp: Paraplyprojekt Starthjälpen Syd
Fond:
Landsbygdsfonden

Beviljat: 25 000 SEK
Övrig finansiering: Ideell tid

Back To Top