Skip to content
 

LISA – Landsbygd och inkluderande småföretagsamhet & arbetsliv

Idén är att besöka varandras verksamheter och andra företagare tillsammans med intresserade nyanlända/nya i Sverige i syfte att skapa mer aktiviteter och nya verksamhetsområden om möjligt i Jämtland/Härjedalen. Vi vill inkludera andra småföretagare i området, som också är intresserade av samverkan och utveckling. Temaområden är miljö, turism, odling och småföretagsamhet.

Kontaktperson: Ulla Landenmark, mobil: 0734996041,
e-post:ullalandenmark@telia.com
Delativitetetens facebooksida: LISAsamarbete

Motivering:
Denna idé samlar företagare i nytt innovativt nätverk som vill undersöka möjligheten att inkludera utrikesfödda till att utveckla nya affärer inom gröna näringar. Vi beslutar att ge Starthjälp till denna idé, som har potential att på lång sikt leda till nya okonventionella samarbeten.

 

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Construktiva Konsult Projekt & Idékontor

Projekttyp: Paraplyprojekt Starthjälpen Syd
Fond:
 Landsbygdsfonden

Beviljat stöd: 13 000 SEK
Övrig finansiering: Ideell tid

Back To Top