Skip to content
 

Förstudie – Locknekratern Meteoritcenter 2.0

Sökande vill genomföra en förstudie för att söka svar på hur de kan skapa en långsiktig finansiering för Meteoritcentrets framtida drift. En rapport som visar på möjliga och omöjliga vägar framåt, kostnadskalkyl, uppslag på nya säljbara produkter och svarar på om huset kan få en effektivare energiförsörjning.
Projektets webb:  www.turtex.se

Motivering:
Denna Starthjälpen handlar om att söka en ny, hållbar och långsiktig, lösning på hur man ska kunna hålla anläggningen öppen. Initiativet faller inom ramen för Leaderområdets strategi och resultatet av förstudien ger förhoppningsvis sökande underlag som kan leda till en långsiktig och hållbar lösning för Locknekratern Meteoritcenter och dess drift.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Locknekratern Ekonomisk förening

Projekttyp: Paraplyprojekt Starthjälpen Syd

Fond:
Landsbygdsfonden

Beviljat stöd: 25 000 SEK
Övrig finansiering: Ideell tid

Back To Top