Skip to content
 

Planeringsprocess – Kallsjön runt

Sökande ska genomföra en process som samlar projektidéer som fokuserar på att få till stånd en samverkan kring besöksnäringens lönsamma samverkan kring Kallsjön – omfattande t.ex. en inventering av befintlig service, företag/aktivitetsutbud, efterfrågan etc. Syftet är att få till en rapport som kan stötta fortsatt utveckling genom att t.ex. biläggas fortsatt projektmedelsansökningar och bli en stadig grund för välförankrade fortsatta projekt, forma det till största nytta för bygdens verksamheter och besökare.

Kontaktpersoner:
Linda Forss, 073-2910018, linda@forsslivs.se
Anne Wikström, 070-6796439, anne@reservationcenter.se
Delaktiviteten på Facebook

Motivering: Vi beslutar att ge Starthjälp till denna idé, som har potential att leda till ny samverkan etableras, och vi hoppas denna Starthjälpen kan leda till framtida nya lösningar. Initiativet faller inom ramen för strategin, resultatet av processen har goda förutsättningar att leda till en större projektansökan och ett långsiktigt resultat.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Kallbygdens Intresseförening

Projekttyp: Paraplyprojekt Starthjälpen Nord

Fond:
Landsbygdsfonden

Beviljat stöd: 25 000 SEK
Övrig finansiering: Ideell tid

Back To Top