Skip to content
 

Jullovsaktivitet och nätverksträff i Krokom

Sökande har sökt stöd för att arrangera en alkoholfri mötesplats för kommunens ungdomar under jullovet vars syfte är att alla barn och unga ska få en trygg och minnesvärd jul. I delaktiviteten ingår dessutom en nätverksträff med kommun, näringsliv och organisationer i syfte att i förlängningen få till en arbetsgrupp/ nätverk som tillsammans samverkar för att skapa en meningsfull fritid året runt för de unga i Krokoms kommun.
Kontaktperson: Saara Koponen, 076-0627897, saara.koponen@hotmail.com
Delaktivitetens facebooksida


Motivering:

Denna Starthjälp beviljas därför att den skapar en trygg, drogfri mötesplats där kultur för människor samman.
Sökande har arbetat igenom hållbarhetsmålen på ett exemplariskt sätt, och tagit fasta på att göra ett inkluderande evenemang samtidigt som man arbetar med rutiner för källsortering med mera.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: IOGT-NTO Språngbrädan

Projekttyp: Paraplyprojekt Starthjälpen Nord
Fond: Landsbygdsfonden

Beviljat stöd: 25 000 SEK
Övrig finansiering: Ideell tid

Back To Top