Skip to content
 

Utegym för en starkare bygd

Sammanfattning:
I denna delaktivitet vill man locka en större målgrupp till träning genom att erbjuda ett tillgängligt och lättanvänt utegym. Ett kostnadsfritt gym som skall verka som en social inkluderande mötesplats.

Kontaktperson: Johan Olofsson

Motivering:
I samverkan utvecklar man med enkla medel ett utegym som främjar Friskhet och Hälsa. Utegymmet kan byggas på med aktiviteter, och vi tror att det blir en efterlängtad mötesplats i Änge-bygden, som också blir långsiktigt bestående. Utegymmet ska användas både av skola och idrottsföreningar, men kan användas av alla utan kostnad.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Friskhet & Hälsa

Genomförs av: Offerdals Idrottsförening

Plats: Änge, Krokoms kommun

Beviljat stöd: 27 468 kr

Privat medfinansiering: 27 500 kr (ideell tid)

Back To Top