Skip to content
 

Vemdalen Sommar 2.0

Syftet med projektet är att stärka upplevelsen för gäst och bofasta genom ett förbättrat aktivitetsutbud sommartid med fokus på barnfamiljen. Destinationen ska också bli en attraktivare plats att bo och leva i, detta blir viktigt då vi ser en stor potential i att få folk att flytta hit. Målet är att generera fler kommersiella gästnätter, ökad omsättning i destinationen och på sikt fler helårsarbetstillfällen.

Projektet kommer att skapa ett mer attraktivt och utvecklat aktivitetsutbud i form av pumptracksbanor för cykel, lekplatser, vandringsturer anpassade med uppdrag/lekmiljöer för barn, gratisaktiviteter ska erbjudas sommartid, kvalitetsförbättringar vid vattenfall, samt en förstudie som ska ligga till grund för kommande utveckling av destinationen sommartid

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt som är av strategiskt stor betydelse för att skapa ytterligare samverkan, ytterligare livskvalitet i området och förbättra möjligheterna för näringslivets möjligheter att skapa året runt-jobb. Projektet förväntas leda till mål inom insatsområdet Passionerat entreprenörskap i samverkan och speciellt målet attraktiv besöksnäring.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Destination Vemdalen AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond:
Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
1 004 834 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

494 918 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 508 000 SEK i form av kontanta medel 

Back To Top