Skip to content
 

Utveckling av ridleder på Frösön

Syftet med projektet är att upprusta befintlig ridled i området Tanne- Vagled för att styra ridningen till en säkrare miljö för häst och ryttare. Detta är ett första steg i utvecklingen av ytterligare ridleder i Tanne- Vagled.

Det aktuella projektet innebär att intressegrupperna samverkar för att styra ridningen från oönskade områden sett ur de berördas perspektiv. Det i sig ökar förutsättningarna för en positiv utveckling av hästnäringen i området, med minskade olycksrisker och grund för gott samarbete mellan de olika intressenterna.

Projektet kommer framförallt att vara till nytta för föreningar men även för privatpersoner som utövar ridning. På sikt kan det även komma besöksnäringen till nytta.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera denna ansökan, eftersom den leder till mål inom insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla. Markområdet som berörs ligger på landsbygden, men är stadsnära, och har många ryttare både privat och via ridskolor i området. Det har länge varit angeläget att hitta en bättre lösning för en säker ridled, och alla parter vill lösa frågan på ett långsiktigt hållbart sätt. En säker led kan indirekt även bidra till näringslivsutveckling genom tjänster kopplade till ridnäringen.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Östersunds kommun

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
439 962 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

216 698 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top