Skip to content
 

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Projektet kommer att genomföra en kraftfull utbildningsinsats för att öka den allmänna kompetensnivån för att förstå och hantera psykisk ohälsa. Genom att utbilda ett tiotal instruktörer inom näringslivet och civilsamhället i ”Första hjälpen till psykisk hälsa” (MHFA) räknar man med att utbilda ca 300 säsongsanställda under projekttiden. Samtidigt utbildas instruktörer och anställda inom kommunorganisationen genom annat projekt vilket innebär att den sammanlagda kompetensen ökar kraftigt i hela området. Den ökade kompetensen kommer att finnas kvar efter projektslut vilket möjliggör kontinuerliga utbildningar för personalgrupper, t ex inför varje säsongsstart. Ett övergripande mål med spridningen av kurserna i Åre kommun är att öka beredskapen hos en bred allmänhet att i vardagen uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. Spridningen av kursen har också som mål att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering.

Mer info: Projekt i Åre kommun

Radio P4 Jämtland ”Första hjälpen till psykisk hälsa”

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta angelägna projekt, som på ett konkret sätt förebygger ohälsotal och främjar kompetenshöjning om detta. Projektet beviljas inom ramen för insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla och förväntas bidra till mål inom såväl hållbarhet, hälsa och nätverkande.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Åre kommun

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
281 400 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

138 600 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top