Skip to content
 

Holy Race

Projektet Holy Race – att etablera Hällberget som den största ambassadören för en levande jämtländsk landsbygd – ska utveckla och exponera Hällbergets kulturleder genom event och modern kommunikation. Att öka besöksantalet till området och skapa en volym som genererar fler nya arbetstillfällen. Projektet kopplar ihop två bygder Alsen och Offerdal i gemensam samverkan för utveckling av befintliga och nya näringar – ridturism, vandring och träningsturism. Detta sker genom flera samarbetspartners – Krokoms pastorat, kommunen, Wången, matentreprenörer, bygdegårdarna, Hej Främling och idrottsföreningar.

LAG-styrelsens motivering:
LAG prioriterar detta projekt, då det är en samlad satsning för att skapa fler besökare till den vackra offerdalsbygden. Projektet har ett starkt innovativt inslag i sättet att skapa en tävling där man kan delta på sina egna villkor, och där tävlingsmomentet är underordnat upplevelsen i stort. Projektet förväntas leda till strategins mål om ökad innovation och drivkraft inom insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan, och förväntas ha potential att skapa nya arbetstillfällen som följd av satsningen.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Offerdals SK

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
625 018 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

381 942 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 289 360 SEK i form av kontanta medel samt ideell tid

Back To Top