Skip to content
 

Fiskedestination Berg

Bergs kommun har sedan några tillbaka satsat på samarbete mellan fiskevårdsområden samt marknadsföring av kommunen som en fiskedestination. Idag finns ett gemensamt fiskekort för hela kommunen samt inspelade fiskeprogram som sänts på TV. Men det har saknas ett gemensamt målinriktat arbete med att utveckla fisketurismen i Berg.

Kommunen vill nu gemensamt med fiskevårdsområden och företagare satsa fullt ut på att skapa en välkänd Fiskedestination Berg. Det ska ske genom marknadsföring i olika former; framtagande och genomförande av utbildning för lokala fiskeguider; utveckla paket och erbjudanden i samverkan med FVO, guider och företag.

Mer info:
Bergs kommun respektive Fiskedestination BergTidningsreportage: Sportfiskarna nr 4

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt, som utgör en stor del i en större samlad satsning på att ytterligare stärka Berg som fiskedestination. Projektet bygger vidare på tidigare satsningar, och jobbar i symbios med investeringar som finns inom ett systerprojekt som finansieras via bygdeavgiftsmedel. Projektet beviljas inom ramen för insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer, där det förväntas bidra till målen. Förhoppningen är att projektet både ska skapa fler arbetstillfällen, skapa nya produkter och tjänster kopplade till fiske, och bidra till områdets attraktivitet och tillgänglighet för boende och besökande.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Bergs kommun

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
1 005 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

495 000 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering 170 000 i form av privat kontant medfinansiering samt ideell tid

Back To Top