Skip to content
 

Fjällflytt – Storsjö/Ljungdalen

Ljungdalen och Storsjö är två fjällbyar i västra Härjedalen som har en allt åldrande befolkning. Det finns en omfattande turism och många företag skulle behöva anställa, men det finns inte någon som kan anställas. Verksamheter som just nu eller inom snar framtid skulle behöva anställa är bl.a. pensionat/restaurang, ICA, vandrarhem samt flera byggfirmor. Projektet Fjällflytt ska att locka nya invånare till våra två byar, genom en omfattande inventering , där vi inventerar lediga bostäder, arbetstillfällen, servicebehov och möjligheter till nyetablering. Det finns ett stort behov av olika typer av service i byarna som idag saknas, t.ex elektriker, bokföringsfirma, skoterservice etc. Om behovet inventeras och kartläggs kan man möjliggöra en nyetablering.

Efter inventeringen skapas en plattform genom en hemsida där allt presenteras. Vi vill också ordna evenemang dit vi bjuder in dem som blivit intresserade av en flytt till våra byar. Vi vill även öka utbudet av fritidsaktiviteter för barnen. Vi vill därför skapa en mötesplats för barnen, en fritidsgård, utifrån vilken vi kan ordna aktiviteter för barnen. De ungdomar som bor i byn, som går på högstadium och gymnasium på annan ort (och kommer hem på kvällar och helger) har heller heller ingen sysselsättning. Dessa ungdomar har visat intresse för att vara med och organisera aktiviteter för de yngre barnen och fritidsgården skulle således skapa sysselsättning och en mötesplats även för ungdomarna. Våra mål är således att främja inflyttning av unga och barnfamiljer, hjälpa till att hitta arbetskraft till redan befintliga arbetstillfällen, skapa nya jobb genom nyetablering, skapa en mötesplats för barn och ungdomar samt skapa en modell för framtiden för kontinuerlig inflyttning där varje ledig bostad och varje arbetstillfälle tas till vara för att locka nya invånare till området.

LAG-styrelsens motivering:
LAG prioriterar detta projekt som kraftsamlar kring inflyttning, generationsväxling på företagen i bygderna i de bägge byarna som projektet inkluderar. LAG vill tipsa om att man jobbat framgångsrikt i Resele med inflyttning, och att man tar kontakt. Projektet förväntas bidra till det övergripande målet Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Ljungdalens Byalag

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond:
 Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING:

Projektstöd från EU och staten:
726 796 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:

357 974 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top