Skip to content
 

Utbyggnad och upprustning av Ottsjöns Bygdegård

Projektet handlar om att bygga ut Ottsjöns bygdegård med 35 kvm från nuvarande 190 kvm, samt bygga ett nytt och modernt, livsmedelsgodkänt kök. Detta vill man göra för att kunna utveckla verksamheten med fler varaktiga aktiviteter och bättre möjlighet att tillaga och servera mat till ett större antal gäster. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats på landsbygden, där alla är välkomna.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt,
som förväntas bidra till mål i insatsområde
2 Levande lokalsamhällen för alla. Projektet syftar
till att utveckla den mötesplats som bygdegården
redan idag utgör, och som nu får förutsättningar
att berikas med fler och bättre aktiviteter och
evenemang. Extra positivt med generationsväxlingen
i styrelsen och att en yngre generation tar vid i
utvecklingen av bygdegården.

FAKTA

Sökande: Ottsjöns bygdeförening

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
712 210 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
350 790 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av kontanta medel 100 000 kr och ideell tid.

Back To Top