Skip to content
 

LÄRKO Lär av konstnär

Projektets syfte är att skapa en plattform för samarbete, utveckla kulturella tjänster och bilda en mäklarfunktion för att presentera det man erbjuder och nå ut till nya kunder. Detta ska leda till ökad sysselsättning och försörjning för konstnärer och konsthantverkare.

Projektet har föregåtts av en förstudie finansierad av Region Jämtland Härjedalen, och därefter ingick projektet i Kulturella bygder (2021), ett projekt som drivs av Leader Sjö, Skog & Fjäll. Lärko handlar om att konstnärer i Jämtland och Härjedalen öppnar sina dörrar och delar med sig av sin erfarenhet och kunskap. I personliga möten får kunden utveckla sitt skapande utifrån sina önskemål.

Läs mer: Lärko
TV4 Nyhetsmorgon, Noterius träffar Lärko!

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som
förväntas bidra till mål inom insatsområde 1
”Passionerat entreprenörskap i samverkan”. Positivt
att arbeta med att gemensamt utveckla lönsamheten
genom denna nya tjänst, som bör vara intressant för
både lokalbor och besökande. Positivt att projektet
tar sig an en jämställdhetsaspekt och försöker
skapa ett inkluderande nätverk.

FAKTA

Sökande: Culturpart AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
462 726 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
227 910 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top