Skip to content
 

Raststuga i Storlien

För att kunna ge gäster i Storlienfjällen en trevligare och tryggare upplevelse vill sökande (naturturismföretagare) bygga en rastkoja. Den ska fungera som ett enkelt väderskydd för gäster, där man kan tända en brasa, ordna enklare smakvandringar eller bara vila en stund. En rastkoja gör det möjligt att erbjuda aktiviteter/produkter året runt, oberoende av väder, och är lättillgänglig på ca 2-3 km avstånd från byn.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt som förväntas leda till målen inom strategins insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan. Projektet utvecklar den småskaliga turismen i området, med stor respekt för natur och med minimal naturpåverkan. Sökanden för en dialog med samebyn som är aktiv i området och placeringen har valts med omsorg. Projektet förväntas ge ringar på vattnet i de samverkande företagen i Storlien-området.

FAKTA

Sökande: Strövtåg/Askro Bildproduktion AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
176 488 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
0 SEK

Övrig finansiering:
75 650 SEK (privat medfinansiering)

Back To Top