skip to Main Content
 

Åsarna Ski Academy

Åsarna Ski Academy – en miljö för träning kombinerat med studier eller jobb, är en uppstart av en skidakademi i Åsarna för unga som vill kunna satsa på sin skidåkning och samtidigt ha möjlighet att jobba eller studera, efter gymnasiet. Projektet kommer även att kunna fungera som en motor för nyetablering och utveckling av verksamheter och inflyttning.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas leda till mål inom insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan. Projektet har många nyttor, och förväntas gynna skidåkare, näringslivet i Åsarna med omnejd och Bergs kommun i stort, genom bland annat studier, träning och jobb.

FAKTA

Sökande:  Åsarna Utveckling ek. förening

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
1 475 000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
525 000 SEK

Övrig finansiering:
Annan offentlig medfinansiering: 325 000 SEK. Privat medfinansiering i form av ideell tid. 

Back To Top