Skip to content
 

1000m – en plats för alla

I detta projekt vill man på Åreskutan skapa en dynamisk plats som fungerar bättre än nuvarande startplats för skärmflygklubben. Men även för andra besökare som vill ta en tur på Åreskutan och titta på utsikten. Man vill anlägga en jämn och naturlig startplats som ska ersätta den tidigare, och anlägga ett promenadstråk.

Inslag P4 Jämtland

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas leda till mål inom insatsområde 3, Attraktiva & Dynamiska Natur & Kulturmiljöer. I detta projekt så arbetar man med att tillgängliggöra en plats uppe på ett fjäll, både på marken med promenadstråk och i luften genom att möjliggöra skärmflyg
för fler målgrupper. Samverkan mellan föreningen och näringslivet i projektet förväntas leda till tjänsteutveckling och fler arbetstillfällen. Därtill så avser man göra en miljöinsats och återställa naturen, och sprida kunskaperna som förvärvas i projektet vidare till andra som kan ha nytta av dessa kunskaper.

FAKTA

Sökande: : Åre Skärm & drakflygklubb 

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
532 800 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
93 200 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top