Skip to content
 

Byutvecklingsplaner i Härjedalens kommun

Härjedalens kommun ska tillsammans med bygderna och lokala aktörer inom civilsamhälle och näringsliv ta fram lokala byutvecklingsplaner. Syftet är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av en attraktiv samhällsmiljö, god samhällsservice och ett ökat företagande och ett starkt föreningsliv. Mål på lång sikt är ökad sysselsättning, stärkt samhällsservice och fler invånare.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till mål inom insatsområde 2, Levande lokalsamhällen för alla. Projektet innebär samordning av ett stort geografiskt område, med fokus på att utveckla de lokala bygderna utifrån deras önskemål och förutsättningar. Det ger en god grund för en långsiktig samsyn för utvecklingen i varje bygd och hela kommunen. LAG-styrelsen ser positivt på det starka underifrånperspektivet.

RESULTAT lokala utvecklingsplaner

FAKTA

Sökande: Härjedalens kommun

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
682 265 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
336 041 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top