Skip to content
 

Lokala utvecklingsplaner i Bergs kommun

Bergs kommun ska också med sina bygder arbeta fram en process för hur bygderna ska utvecklas. Varje bygd ska med kommunens stöttning ta fram en lokal utvecklingsplan. Genomförande av planerna ska också påbörjas. Man ska arbeta för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun, och att skapa ett gott samhälle att leva och bo i.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till mål inom insatsområde 2, ”Levande lokalsamhällen för alla”. Projektet innebär samordning av ett stort geografiskt område, med fokus på att utveckla de lokala bygderna utifrån deras önskemål och förutsättningar.

FAKTA

Sökande: Bergs kommun

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
689 753 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
339 729 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top