Skip to content
 

Förbättringsåtgärder för Ope IFs arena Torvallen

Ope IF har som mål att bredda sin verksamhet till att inkludera fler målgrupper än idag. Platsen har länge tjänat som en mötesplats i bygden men för att kunna ta emot fler målgrupper behöver anläggningen anpassas efter dagens krav. Ope IF ska bli en förening öppen för alla, vilket den har stor möjlighet till då den ligger nära socialt utsatta områden, samt kan ta emot ett stort antal aktiva och besökare både för träning, spontanidrott och evenemang.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera projektet. Med en modern anläggning kan föreningen utveckla ett hållbart helhetskoncept där Torvallens IP är en del. Till exempel genom att aktivera och bjuda in människor från de socialt utsatta områdena i Torvalla. Det stärker den sociala hållbarheten i bygden. Idrottsplatsen kommer vara öppen för alla. Det möjliggör för mer inkludering och en levande mötesplats där fler målgrupper kan nås och mötas.

FAKTA

Sökande: OPE IF

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
376 313 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
103 950 SEK

Övrig finansiering:
Kontanta medel: 61 313 kr
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top