Skip to content
 

Elkonvertering utifrån hållbarhet i tre perspektiv

I projektet ska man konvertera en traditionell snöslunga så att den kan gå på el istället förfossila bränslen. Det ska ske i samverkan mellan ett företag och med arbetsmarknadsenheten på Åre kommun, och utifrån hållbarhet i tre perspektiv, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Det primära målet är att ha en fungerande elsnöslunga som kan användas i kommunen dagliga arbete. Man ska även ha testat arbetsmodellen att samarbeta med Åre kommuns arbetsmarknadsenhet och de som arbetstränar där.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt,
som förväntas leda till mål inom insatsområde 4
Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning.
Projektet arbetar aktivt och praktiskt med att
undersöka om en fossildriven snöslunga kan
byggas om och få en ökad livslängd. Detta projekt
genomsyras av en hållbarhetstanke, där både
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är
centrala. Nytänkande finns i arbetssättet och
samverkan med Åre kommun.

FAKTA

Sökande: PTINO AB

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
47 876 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
23 581 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top