Skip to content
 

CoWork Almåsa

Projektet handlar om att etablera en co-workinghubb i Almåsa. I ett befintligt hus vid slalombacken ska man skapa anpassade lokaler för kontor och möten, för företagare, turister och invånare, samt föreningar i området. Ett tjugotal arbetsplatser kommer färdigställas. Ett deltidsarbetstillfälle kommer att skapas genom projektet.

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som
förväntas leda mot målen inom insatsområde 1. Passionerat entreprenörskap i samverkan, både mål kopplade till nya
företag, nya varor och tjänster samt nya arbetstillfällen.
Därtill skapas en dynamisk mötesplats.

FAKTA

Sökande: Offerdals SK, men ska föras över till ett nybildat privat AB

Projekttyp: Genomförande, projektstöd till företag

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
199 640 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
0 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av egen privat kontant insats och ideell tid.

Back To Top