Skip to content
 

Jamtli Living University (JLU) – uppstart

Projektet är en fortsättning på en fördjupad förstudie inför etableringen av ett hållbart stadsområde. I det nya projektet ska man ta fram ett program och en ny detaljplan för det området där stadsdelen ska byggas. Projektet finansieras med medel från den nationella avropspotten för Regionalfonden (ERUF).

LAG-styrelsens motivering:
LAG-styrelsen väljer att bevilja detta projekt, som förväntas leda till mål inom insatsområdet Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. Regionalfonden har valts för att projektet bidrar till att lägga en viktig grund för att stärka kopplingar mellan land och stad på ett nytänkande sätt.

Länk
Projektets hemsida

FAKTA

Sökande: Jämtlands länsmuseum

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Regionalfonden ERUF

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
1 885 625 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
100 000 SEK

Övrig finansiering:
800 000:- (Östersunds kommun, offentliga resurser)

Back To Top