Skip to content
 

Trevliga Skålan

Sammanfattning:
Föreningarna skall erbjuda digitala föreläsningskvällar i det gamla bönehuset med syfte att inspirera, utbilda och skapa nätverk. De gamla bänkarna skall också få fina sköna dynor så att deltagarna kan sitta bekvämt.

Kontaktperson: Bengt Karlström
Mail: bengt.bengtstoppjobbalypso.se
Telefon: 070-557 53 81
Delaktivitetens hemsida: www.skalan.nu
Facebook

Motivering:
Byn tar till sig nya tekniska lösningar som digitaliseringen ger upphov till, och breddar nyttan även till de som inte har fast internet. Byn skapar en aktiv mötesplats och bidrar till hållbarhet i bred bemärkelse genom till exempel minskad resebelastning utan att för den sakens skull välja bort möjligheten att ta del av föreläsningar. Förhoppningen är att initiativet i förlängningen ger nya idéer och inspiration att arbeta vidare med i byn, och att mötesplatsen i Bönhuset består och fortsätter att utvecklas.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Smart Villages

Genomförs av: Skålans korpkrets

Plats: Skålan, Bergs kommun

Beviljat stöd: 14 370 kr

Privat medfinansiering: 15 300 kr (ideell tid)

Back To Top