Skip to content
 

Start av Ås Tillsammansodling

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill privatpersonerna bakom idén starta upp en kollektiv grönsaksodling. De vill lära sig mer om odling och öka förståelsen för kretsloppet och produktion av livsmedel så att tillsammansodlingen blir en aktiv odling i många år framöver.

Kontaktuppgifter:
Hemsidor:
Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland
SV:s odlingsakademi
Hushållningssällskapet Jämtland
Facebook:
SV:s Facebooksida

Motivering:
Positivt att det kommer igång en Tillsammansodling på området, som är lättillgängligt. Vi ser delaktiviteten som en kompetenshöjning kring odling, och där det är positivt att kunskapen inhämtas i grupp och i samverkan mellan de som står bakom odlingen och föreningarna SV respektive Hushållningssällskapet.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Smart Villages

Genomförs av: Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland

Plats: Ås, Krokoms kommun

Beviljat stöd: 19 623 kr

Privat medfinansiering: 147 600 kr (ideell tid + ideell resurs)

Back To Top