Skip to content
 

Odla ätbart i fjällskogen

Sammanfattning: I den här delaktiviteten vill man skapa en inspirerande skogsträdgård. Visionen är att bygga upp ett kunskapsnav och att visa ett lyckat praktiskt exempel att besöka. Långsiktigt mål är förändrat beteende – att gå ifrån att köpa till att odla och äta det som växer lokalt. Många nya sorter som både smakar bra och är nyttiga har dykt upp på marknaden. Hur de klarar växt-zon 6 skall testas.

Kontaktperson: Eva Rappe
Mail: eva.rappe@bahnhof.se
Telefon: 073-1818300
Delaktivitetens hemsida: www.tulluslantliv.se och Facebook-sida

Motivering: Leder till en testverksamhet och visningsträdgård för odling i zon 6, kan öka intresset för frukt- och bärodling samt skogsbruk på sikt. Extra plus för att det finns en samverkan mellan företaget Tullus lantliv och två av områdets föreningar att skapa denna visningsträdgård. 

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Förstudier ”Nya lösningar”

Genomförs av: Tullus Lantliv

Plats: Nälden, Krokoms kommun

Beviljat stöd: 35 946 kr

Privat medfinansiering: 36 080 kr (ideell tid)

Back To Top