Skip to content
 

Persåsen Sledcrossarena

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten ska en gedigen förstudie gällande ombyggnad och utveckling av Persåsbacken genomföras med syftet att skapa förutsättningar för att Persåsen Sledcrossarena ska bli maximalt tillgänglig för alla oavsett ålder, förkunskaper eller funktionsvariation.

Kontaktperson: Daniel Danielsson
Mail: sledcrossarena@gmail.com
Telefon: 0705653175
Delaktivitetens hemsida: www.persåsbacken.se
Facebook
Instagram: persasbacken

Motivering:
Vi beviljar detta Småstöd då vi ser det som ett intressant initiativ att öppna upp vintersport och vinteraktiviteter för en bredare grupp som ofta annars är utestängda. Vi ser behovet av en teknisk förstudie för att lyckas med en förändring av anläggningen som fungerar bättre för alla. Ansökan är grundlig, genomtänkt och systematisk vilket vi tror lägger en god grund för att lyckas långsiktigt trots behovet av stora investeringar i nästa steg. Extra bra med den breda referensgruppen som inkluderar en bred kompetens som knyts till förstudiens genomförande.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Förstudier ”Nya lösningar”

Genomförs av: Persåsens skid- och kälkklubb

Plats: Persåsen, Bergs kommun

Beviljat stöd: 80 000 kr

Privat medfinansiering:
5 400 kr (ideell tid)
78 650  kr (egen insats)

Back To Top