Skip to content
 

Hackåsrörelsen

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill man skapa fler vandringsalternativ i Hackås då det idag är brist på fina lättillgängliga gångstråk. Genom att förbättra skoterleder och en gammal stig kan dessa fungera bra för ändamålet även under barkmarksperioden. Under sin genomförandetid kommer bl.a. utlandsfödda, barn och ungdomar samt äldre att bjudas in till olika evenemang för att öka den sociala hållbarheten.

Kontaktperson: Mikael Boman
Mail: hondamikael@gmail.com
Telefon: 070 – 236 04 89
Delaktivitetens Facebooksida

Motivering:
Vi bifaller denna ansökan eftersom man tar till vara dessa befintliga leder, sätter ihop dem och utvecklar till en resurs som kan användas bättre, av fler, och en större del av året. Längs med leden görs flera mötesplatser i ordning. Utbildningssatsningen på allemansrätt höjer initiativet ytterligare, väldigt bra!

Villkor:
Markägares tillstånd krävs längs med hela ledsträckningen, detta/dessa måste, i samband med slutredovisning, skickas in till oss som kopia tillsammans med en översiktskarta där det tydligt framgår vem som äger vilken/vilka del/ar av leden. Kom även ihåg att sluta långsiktiga avtal.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Friskhet & Hälsa

Genomförs av: Hackås Skoterklubb

Plats: Hackås, Bergs kommun

Beviljat stöd: 38 328 kr

Privat medfinansiering:
44 000 kr (ideell tid) samt 11 750 kr (ideella resurser)

Back To Top