Skip to content
 

Boulebanan – socialt för alla

Sammanfattning:
Sportklubben skall tillsammans övriga aktörer bygga en boulebana i syfte att skapa en samlingsplats utomhus för alla åldersgrupper.

Kontaktperson: Peter Jensen
Mail: Edsasdalen.sk@gmail.com

Motivering:
Vi beviljar denna ansökan, eftersom det inte finns någon boulebana i närområdet och det är en lättillgänglig aktivitet för lokalbefolkning i alla åldrar.

Villkor:
Byggnationer på ängsmark är ibland olämpliga, kontroll att bygget är ok skall göras innan genomförande. (Delaktivitetsägaren har kontrollerat med kommun och Länsstyrelsen att det inte finns några formella hinder att bygga boulebanan på tänkt plats.)

Medskick till sökande:
Vi vill göra ett medskick att ni under genomförandet även använder boulebanan på det sättet som det skrivs i ansökan, så att den även i faktisk mening används som en mötesplats. Det är i första hand ett uppbyggande av en mötesplats med planerade aktiviteter som leder till målet Friskhet & Hälsa, och inte själva banan.

Bild på färdigställd bana

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Friskhet & Hälsa

Genomförs av: Edsåsdalens Sportklubb

Plats: Edsåsdalen, Åre kommun

Beviljat stöd: 14 674 kr

Privat medfinansiering: 26 491 kr (ideell tid + ideella resurser)

Back To Top