Skip to content
 

Pumptrack

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill sökande skapa en tillgänglig mötesplats som är inkluderande, alltid är öppen samt utan kostnad för utövaren. Vidare hoppas de kunna erbjuda en aktivitetsyta som stimulerar till rörelseglädje, spontanitet och kreativitet.

Kontaktperson: Jan Magnusson
Mail: jan.magnusson@berg.se
Telefon: 070-5588372
Facebook
Instagram

Motivering:
Vi ser positivt på engagemanget hos Myrvikens Skol-IF och underlättar gärna denna verksamhet, som vi ser både bidrar till trivseln kring skolan, men även i bygden i ett större perspektiv, samt för in demokrati och medskapande hos unga i bygden.

Medskick till sökande (ej villkorat):
1) I vissa kommuner så är det inte tillåtet att vistas på skolområden på kvällar och helger. Vi ber er kontrollera att det inte finns något sådant hinder i er kommun.​(Sökande har kontrollerat detta och villkoret är uppfyllt).

2) Eftersom det i ansökan står specifikt att ni vänder er till flickor, så vill vi att ni för en enkel statistik hur många flickor/pojkar som medverkar i kvällsaktiviteterna, för att kunna dra slutsatser om detta gått enligt plan. I slutrapporten vill vi veta hur det gått. Ett tips är att ha en kväll som enbart vänder sig till tjejer.

Artikel om invigningen från Jämtlands Tidning

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Friskhet & Hälsa

Genomförs av: Myrvikens skol IF

Plats: Myrviken, Bergs kommun

Beviljat stöd: 40 000 kr

Privat medfinansiering:
30 920 kr (ideell tid)
9 080 kr (egna kontanter)

Back To Top