Skip to content
 

Fråg Dåktorn – ett kulturrecept

Sammanfattning:
Föreningen vill arrangera en levande och underhållande talk-show på jämtska där temat är hälsa och upplägget skapar inkludering. Samtal kommer att varvas med sång, musik och rörelse.

Kontaktperson: Linda Forss
Mail: linda@forsslivs.se
Hemsida: www.husaspelet.se
Facebook: www.facebook.com/husaspelet

Motivering:
Vi beviljar denna aktivitet då vi tror att sökandes idé med att, på jamtska, förmedla hälsoinformation med humor och glädje kommer att bli mycket uppskattat av den äldre landsbygdsmålgruppen.

Villkor: (dessa har sökande uppfyllt)

1) Samarbete behöver styrkas.

2) Att de 4 fristående aktiviteterna får genomföras behöver styrkas innan start av aktivitet. T.ex. med ett intyg från en kommunnämnd alternativt från vardera äldreboende eller annan verksamhet där riskgrupp finns p.g.a. Covid-19.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Friskhet & Hälsa

Genomförs av: Föreningen Husåspelet

Plats: 4 olika platser inom Åre kommun

Beviljat stöd: 40 000 kr

Privat medfinansiering:
40 000 kr (ideell tid)
6 000 kr (biljettintäkter)

Back To Top