Skip to content
 

Naturen och hållbarhet för psykisk hälsa

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill man genomföra en förstudie för att se på möjligheten att starta upp naturbaserade och hållbara interventioner för människor som är utanför arbetsmarknaden p.g.a. psykisk ohälsa. Tanken är att kunna erbjuda interventioner utomhus – både i den vilda naturen, i en trädgård och på en gård.

Kontaktperson: Åshild Haaheim
Mail: natureinthemiddle@gmail.com

Motivering:
I detta initiativ samlas flera aktörer som vill skapa en träffpunkt för människor som är utanför arbetsmarknaden p.g.a. psykisk ohälsa. Ett social sammanhang där de stärks och kompetenshöjs. I denna viktiga förstudie så försöker man gemensamt skapa sig ännu mer kunskap genom att involvera målgruppen på ett handfast sätt och jobba för en långsiktig gemensam ekonomisk lösning.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Förstudier ”Nya lösningar”

Genomförs av: Studieförbundet Vuxenskolan – SV Jämtlands län

Plats: Bergs kommun

Beviljat stöd: 79 939,60 kr

Privat medfinansiering:
4 400 kr (ideell tid)
120 000 kr (ideell resurs)

Back To Top