Skip to content
 

Förstudie – samlingslokal & arkiv

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill man undersöka möjligheterna att tillskapa ett arkiv och samlingslokal mitt i centrala Hede, på hembygdsgårdens område, vilket skulle täcka behovet som finns i Hede/Vemdalen-området.

Kontaktperson: Barbro Nässelqvist
Mail: nasselqvistbarbro@gmail.com
Hemsida: www.hembygd.se/hede
Facebook: 
https://www.facebook.com/hedehembygdsforening/

Motivering:
Detta initiativ syftar till, att på ett nytänkande sätt, samla alla aktörer i närområdet i samtalet om hur man kan organisera ett arkiv på ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt. Arkivet är i förlängningen tänkt att fungera som en mötesplats för dessa aktörer inom kulturhistoria, där kunskap delas och historiskt material bevaras för framtida användningsområden.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Förstudier ”Nya lösningar”

Genomförs av: Hede Hembygdsförening

Plats: Hede, Härjedalens kommun

Beviljat stöd: 79 860 kr

Privat medfinansiering: 117 480 kr (ideell tid)

Back To Top