Skip to content
 

Styrka för ett aktivt liv

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten vill man främja en aktiv livsstil genom att skapa en plats för träning och social samvaro för alla åldrar och med olika mål med sin träning. Platsen ska göra Edsåsdalen än mer attraktivt och kommer ge lokalboende
möjlighet att träna styrka utomhus.

Kontaktperson: Peter Jensen
Delaktivitetens Facebook

Motivering:
Vi väljer att bevilja detta SMÅSTÖD därför att det ger lokalbefolkningen en bra möjlighet och förutsättning att ha ett aktivt liv med god hälsa.

Villkor:
1) Förutsatt att bygglov, samråd eller bygganmälan beviljas alternativt genomförs/godkänns om detta krävs av Åre kommun. (Uppfyllt.)

2) Vi vill att någon slags aktivitet inkluderas i delaktiviteten, till exempel en ”introduktionsdag” som annonseras för allmänheten (via t ex Facebook eller affischering) när, och hur redskapen kan användas. (Detta villkor skall uppfyllas och redovisas i slutrapport innan stöd utbetalas.)

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Friskhet & Hälsa

Genomförs av: Edsåsdalens Sportklubb

Plats: Edsåsdalen, Åre kommun

Beviljat stöd: 32 681,35 kr

Privat medfinansiering:
24 640 kr (ideell tid)
12 090,50 kr (ideell resurs)

Back To Top