Skip to content
 

FIL – Förstudie: Jämtlands inkluderande landsbygdsnätverk

Sammanfattning:
I den här förstudien vill sökande med samarbetspartners synliggöra kapaciteten i de nya ”jämtarna”, med ursprung från andra länder utanför EU och stärka deras möjligheter genom att inkluderas mer i de verksamheter som redan idag drivs på landsbygden och att tillsammans med oss utveckla nya utvecklingsområden.

Kontaktperson: Ulla Landenmark
Mail: ullalandenmark@telia.com
Telefon:073 – 499 60 41
Construktiva Facebook
LISAsamarbete Facebook

Motivering:
Vi beviljar detta Småstöd, som arbetar med en oerhört viktig fråga i förstudieform. Syftet är att skapa bättre matchning mellan nyanlända, föreningsliv och näringsliv. Det är en ny lösning med ansatsen att arbeta utifrån varje individs kompetens. Vinsten är både på individnivå, för de föreningar som behöver fler händer i verksamheten och företagen likaså. Om denna förstudie faller väl ut så lägger den en viktig grund för fortsatt utveckling och nyttjande av mänskliga resurser.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Förstudier ”Nya lösningar”

Genomförs av: Construktiva konsult Projekt- & Idékontor Sverige

Plats: Landsbygden kring Östersund

Beviljat stöd: 43 981 kr

Privat medfinansiering: 44 000 kr (ideell tid)

Back To Top