Skip to content
 

Hemsida Co-Workingcenter Mattmar

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten skall sökande bygga upp en attraktiv hemsida för att marknadsföra sin nya co-workplats. Workingcentret som skapas är i förlängningen tänkt att bli en social och kreativ träffpunkt som ger förutsättningar till en positiv utveckling av Mattmarbygden.

Kontaktperson: Allan Nilzen
Mail: an@piragia.se
Telefon: 070-590 23 60

Motivering:
Att skapa en lokal mötesplats i form av en hub ligger i tiden. Mötesplatser främjar innovationskraft då människor från olika verksamheter möts. Om man ser till de tre hållbarhetsmålen sammantaget så finns ett starkt drag av att detta initiativ leder till ökad hållbarhet. En möjlighet till en bra arbetsplats i närområdet kan stärka bygdens hållbarhet, öka effektiviteten i arbetet och därmed lönsamheten.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Hållbara Företag & Föreningar

Genomförs av: Ekonomiska föreningen Hönsgården i Mattmar

Plats: Mattmar, Åre kommun

Beviljat stöd: 39 000 kr

Privat medfinansiering: 39 160 kr (ideell tid)

Back To Top