Skip to content
 

Skördefesten tillsammans

Sammanfattning:
I den här delaktiviteten skall sökande genomföra en marknadsundersökning med syfte att lägga grunden till en ny form av Skördefest. Målet är att skapa en ny Skördefest med större nytta för det lokala föreningslivet, handel och för människor som lever och verkar på landsbygden.

Kontaktperson: Ida Lindman
Mail: Ida.lindman@hushallningssallskapet.se
Telefon: 0702835962
Hemsida Hushållningssällskapet Jämtland
Hemsida Skördefesten
Facebook
Instagram

Motivering:
Skördefesten är ett uppskattat evenemang som genomförts under ett antal år. Det gagnar företagande och nätverksskapande på främst landsbygden, men också mellan stad och land. Vi vill stötta en utveckling av organisationen i att nå nya samverkansparter i form av föreningar och mötesplatser i bygderna. Vi ser gärna att en långsiktig genomförandeform säkerställs.

FAKTA

AVSLUTAT

SMÅSTÖD Hållbara Företag & Föreningar

Genomförs av: Hushållningssällskapet i Jämtlands län

Plats: Ås, Krokoms kommun

Beviljat stöd: 14 671,60 kr 

Privat medfinansiering: 14 740 kr (ideell tid)

Back To Top