skip to Main Content

Simskola för alla

SAMMANFATTNING:

Projektet Simskola för alla syftar till att alla invånare i Funäsdalen med omnejd ska ha möjlighet att bli vattenvana, lära sig simma, livrädda sig själv och andra. Projektet
kommer att öka tillgängligheten och möjligheten att få undervisning genom stöd till lokalhyra, stöd till att utbilda simlärare samt köpa in simhjälpmedel.

Mål med projektet är att två personer ska få utbildning samt är anställda i simskolan. Fler barn ska ha fått/kommer att få möjlighet att gå i simskola, babysim ska erbjudas kontinuerligt och äldre människor som aldrig lärt sig simma/är rädda för vatten kommer att erbjudas möjlighet till gruppkurser samt kurser i simsätten crawl, fjäril, den typ av rygg -och bröstsim som används i tävlingssammanhang. Man ska ha lärt sig livrädda sig själv och andra samt kunna bad, båt och isvett. På lång sikt ska simskolan vara en solid verksamhet med bred kompetens.

Det här är ett PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG som är en projektform som får max 70% och 200 000 kr i stöd, eftersom nyttan i huvudsak tillfaller sökande företag.

Projektets webb: www.funasdalensimskola.se

LAG:s motivering:
LAG prioriterar detta projekt eftersom det både bidrar till ökad sysselsättning, ökar Funäsdalens attraktivitet och sist men inte minst bidrar till tidig simkunnighet.

FAKTA

Sökande: SARAB Service AB

Projekttyp: Projektstöd till företag

Fond: Regionalfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
159 039 SEK

Övrig finansiering:

Privat medfinansiering 68 160 SEK i form av kontanta medel

Back To Top