Skip to content
 

REKO

REKO, Rejäl Konsumtion, är ett sätt där konsument och producent möts utan mellanhänder. De finns i dagsläget endast två ringar i Östersund och Ragunda i vårt närområde. Det kan vara svårt att få till en fungerande
och bra REKO-ring i glesare bygd pga. avstånd och mindre underlag både för kunder och producenter. Konceptet behöver utvecklas för att REKO ska bidra till fler matproducenter och större lönsamhet här i vårt område.

På kort sikt vill projektet att ett antal REKO-ringar ska ha startat med tillhörande utlämningsställen och fungerande administratörer. Varje REKO-ring ska ha utrustning och material för att kunna driva en framgångsrik verksamhet. Aktiviteterna omfattar planering, uppstartande aktiviteter, genomförande aktiviteter och avslutande aktiviteter, allt för att underlätta för administratörer, producenter och samarbetspartners.

Projektet är ett samarbetsprojekt med Leader Mittland Plus och Leader 3Sam.

Film REKO

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt inom insatsområdet Passionerat entreprenörskap i samverkan. REKO-ringar är en möjlighet för mindre företag att utveckla lokala marknader med möjlighet till nya distributionskanaler. REKO-konceptet kan behöva anpassas för norra Sveriges förutsättningar. LAG ställer sig därför positiv till, och vill uppmuntra att projektet inte enbart arbetar för att skapa REKO-ringar, utan även aktivt arbetar med anpassning av mötes- och distributionsformerna för att passa norra Sveriges förutsättningar.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Hushållningssällskapet i Jämtlands län

Projekttyp: Samarbete med andra Leaderområden

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Utgifter, 62,5% av 891 433:-
Totalt 557 146:- (Sjö, Skog & Fjälls del)
Övriga delar finansieras av Leader 3Sam och Leader Mittland Plus.

Varav projektstöd från EU och staten:
373 288 SEK

Varav offentlig medfinansiering från LAG:
183 858 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid

Back To Top