Skip to content
 

Ett stall för alla

Åre Ridklubb ska projektanställa en person som fokuserar på att utveckla verksamheten för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa på ett professionellt och långsiktigt sätt. Därmed hoppas de kunna skapa en högre livskvalité för invånare och bredda aktivitetsutbudet i Åre och göra Jämtland till ett ännu attraktivare län att bo och verka i samt besöka.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt, som passar väl inom insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla och förväntas leda till det övergripande målet om Föredömlig inkludering av alla i samhället. Projektet stärker samtidigt Åre Ridklubbs viktiga roll som mötesplats, och därtill har projektet om det faller väl ut potential att leda till nya arbetstillfällen.

FAKTA

Sökande: Åre Ridklubb

Projekttyp: Genomförande 

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
603 484 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
247 239 SEK

Övrig finansiering:
Offentligt stöd från Åre kommun
50 000 SEK
Privat medfinansiering i form av ideell tid samt beräknade intäkter (30 %)

Back To Top