Skip to content
 

Klimatsmarta transporter – förstudie och försöksverksamhet

Södra Årefjällen Turism har tagit fram en större strategisk och operativ plan för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för boende och besöksnäring. En del i det är att utveckla klimatsmarta transporter inom Södra Årefjällen. I detta projekt ska de genomföra en förstudie med syfte utreda förutsättningarna för att skapa ett fungerande lokalt klimatsmart transportsystem för boende och gäster med anropsstyrda kollektivtransporter, samåkning och bilpool, gärna med självkörande fordon. Transporterna gäller även varudistribution inom området. Förstudien ska vara underlag för ansökan om ett större projekt.

LAG-styrelsen motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt, som beviljas inom insatsområdet Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. Klimatsmarta transporter är en viktig del för landsbygdens möjlighet till omställning, och i detta projekt tar man sig på ett lösningsfokuserat sätt sig an denna svåra fråga hur det i praktiken kan ske.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Södra Årefjällen

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
137 350 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
67 650 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top