Skip to content
 

Post-Johans väg

Sammanfattning:
Södra Årefjällen Turism har tagit fram en större strategisk och operativ plan för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för boende och besöksnäring. Detta leaderprojekt berör två av deras satsningsområden: Fjällupplevelsen börjar när man kliver av tåget i Undersåker, samt Ett hållbart ledsystem med gemensam ledförvaltning.

Syftet med projektet är att skapa en led från Undersåkers station via Trillevallen, Ottsjö, Ridvadet till Vålådalsområdet som gör det möjligt att vandra, löpa, cykla, rida och skida direkt från stationen och mellan byarna. Leden ska avlasta naturreservatet genom att erbjuda äkta fjällupplevelser redan när man kliver av perrongen. Därmed ökas lönsamheten i besöksnäringen och leder till flera arbetstillfällen med hållbarhet ekologiskt, socialt och ekonomiskt för boende och besöksnäring.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt, som passar inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer. LAG tilltalas av nytänkandet i att erbjuda besökare som kommer med tåg möjlighet att kliva av tåget och direkt på leden. Projektet vill främja långsiktigt hållbar turism, och tar frågan om hållbar resursanvändning på allvar.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: Södra Årefjällen Turism

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
938  000 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
462  000 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid.

Back To Top