Skip to content
 

Mobil scen för tillfälliga arrangemang

För att möjliggöra fler tillfälliga evenemang kommer man i detta projekt få möjlighet att investera i en mobil scen med ljud och ljus. Den mobila scenen ska kunna hyras ut och användas vid olika tillfällen, något som kommer att underlätta för arrangörer av olika typer evenemang. Scenen kommer att vara handikappanpassad med ramp. ArrEvent är en ideell förening som bedriver omfattande kulturell verksamhet och event i Bergs kommun och angränsande byar i Östersunds kommun.

LAG-styrelsens motivering:
LAG väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till målen inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer, och i förlängningen till det övergripande målet om förbättrad infrastruktur på landsbygden. Projektet förväntas leda till ett ökat kulturutbud, eftersom scenen förväntas underlätta för flertalet aktörer som på olika sätt arrangerar kulturevenemang. Fler kulturevenemang förväntas skapa mer inkludering, gemenskap och en ännu mer attraktiv landsbygd.

FAKTA

AVSLUTAT

Sökande: ArrEvent

Projekttyp: Genomförande

EU-Fond: Landsbygdsfonden

STÖD/FINANSIERING

Projektstöd från EU och staten:
163 889 SEK

Offentlig medfinansiering från LAG:
80 721 SEK

Övrig finansiering:
Privat medfinansiering i form av ideell tid och beräknade intäkter
106 000 SEK

Back To Top